RAMAZANSKA VAKTIJA 2017 – 1438

Radost za sve muslimane i muslimanke širom svijeta je subota 27. maj 2017. godine jer poste prvi dan mjeseca ramazana, a u džamijama se klanja prva ramazanska teravija.
Ramazan je deveti mjesec hidžretskog kalendara koji muslimani i muslimanke provode u postu, suzdržavanju od hrane, pića, ružnog govora i ponašanja, a post počinje od zore i traje do zalaska sunca.
Za muslimane je mjesec ramazan sveti mjesec, jer je u njemu počela objava Kur’ana i post jedan od pet stubova islama.

U Kur’anu se kaže…
‘O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.’ (El – Bekare, 183.).

Post je obaveza fizički i psihički zdravim i punoljetnim osobama, a za bolesne i oni koji su na putu postoje olakšice.

U Kur’anu je ta obaveza jasno naznačena…
‘Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti’ (El – Bekare, 183 -185.).

Pored posta, muslimani također klanjaju i teraviju, provode vrijeme u slušanju, učenju i razumijevanju Kur’ana, organiziraju zajedničke iftare i sehure.

Solidarnost i samilost je također odlika mjeseca ramazana pa je obaveza svakog muslimana davanje zekata i sadekatu – l – fitr (vitre), kako bi se smanjila razlika između bogatih i siromašnih te da se ojačaju bratske veze među muslimanima.

Ramazana (2017 / 1438) ima dvadeset i devet dana počinje 27.05.2017. a završava 25. juna 2017. godine, kada nastupa Ramazanski bajram.

RAMAZANSKA VAKTIJA 2017 – 1438 / SARAJEVO

VAKTIJA ZA OSTALE LOKACIJE NA TERITORIJI BiH: VAKTIJA

KOLIKO CE MUSLIMANI POSTITI SIROM SVIJETAOSTAVI KOMENTAR

Your email address will not be published. Required fields are marked *